Expert in centrummanagement

Een bruisend stads- of dorpscentrum is het kloppend hart van een gemeenschap. Levendige, goed functionerende centra zijn aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren. Het is bij uitstek de plek waar mensen elkaar ontmoeten en inspireren. Om het hart te laten kloppen, is een goede regie van levensbelang. Als centrummanager vertolkte Rudy Snel jarenlang de rol van regisseur. Met OK Centrummanagement geeft hij centra een herkenbaar profiel én een stevige impuls. Zowel cultureel, maatschappelijk als financieel/economisch.

Succesvolle centra zijn van levensbelang

Van professioneel centrummanagement plukken niet alleen klanten en ondernemers de vruchten. Een herkenbaar imago en een duidelijke visie zijn ook voor vastgoedeigenaren en gemeentes de moeite waard. Zo wordt bijvoorbeeld leegstand op preventieve wijze voorkomen. Intensieve samenwerking én een heldere communicatie tussen ondernemers, gemeentes en vastgoedeigenaren zijn voorwaarden om een succesvol centrum te worden en te blijven.