Samenwerken voor het beste resultaat

In succesvolle centra werken ondernemers, gemeenten en vastgoedeigenaren eendrachtig samen. Deze samenwerking leidt er bijvoorbeeld toe dat de uitstraling van winkels en horecazaken op elkaar afgestemd is. Om klanten en bezoekers te ontvangen, moeten de bereikbaarheid en de parkeervoorzieningen goed geregeld zijn. Ook de veiligheid binnen een stads- of dorpscentrum krijgt volop aandacht. Zowel de openbare als de fysieke veiligheid. Bezoekers moeten zich veilig voelen. En de omgeving moet schoon zijn en goed onderhouden worden.

Centrummanagement opzetten en financieren

Bij professioneel centrummanagement ligt de focus op meer dan winkelen alleen. Alle partijen dragen financieel een steentje bij om een bruisend centrum te worden en te blijven. Met OK centrummanagement is Rudy Snel de regisseur van dit proces. Hij helpt mee om centrummanagement op te zetten en levensvatbaar te houden. Daarnaast heeft hij de ervaring en de expertise om een ondernemersfonds in het leven te roepen. Zo'n fonds wordt gebruikt om centrummanagement te financieren.

Samen met de Kamer van Koophandel Brabant heeft Rudy Snel een nieuwe vorm ontwikkeld voor het ondernemersfonds: het Veldhovens-model, dat inmiddels in diverse plaatsen in Nederland wordt toegepast.

Download de Handout symposium Veldhovens model (pdf)