Veldhoven

In Veldhoven heeft Rudy Snel de bestaande samenwerking tussen ondernemers en gemeente in een vaste vorm gegoten. In het kader van centrummanagement hebben ook vastgoedeigenaren zich hierbij aangesloten. Samen met gemeente en Kamer van Koophandel heeft hij een nieuwe financieringsvorm voor centrummanagement ontwikkeld en ingevoerd. Dit Veldhovens Model is een ondernemersfonds gevormd door reclamebelasting op basis van WOZ-waarde. Rudy Snel is 4 jaar lang zelf centrummanager geweest van winkelcentrum de Kromstraat in Veldhoven-dorp.

 

Boxtel

Rudy Snel heeft in Boxtel de samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente van de grond gebracht, een breed gedragen ondernemersfonds opgezet en de centrummanager voorbereid voor haar toekomstige taak.

 

Oirschot

Op initiatief van de Ondernemersvereniging heeft Rudy Snel in Oirschot meerdere vliegen in één klap geslagen. Allereerst zette hij samen met de ondernemers en de gemeente centrummanagement op. Verder vertolkte hij de rol van begeleider bij de oprichting van een vereniging van vastgoedeigenaren. Hij creëerde een breed draagvlak voor een ondernemersfonds. En tot slot was hij betrokken bij de selectie van de centrummanager.

Valkenswaard

In opdracht van de gemeente Valkenswaard heeft Rudy Snel centrummanagement gerealiseerd. Daarbij heeft hij intensief samengewerkt met het bestuur van de Stichting Centrummanagement. Daarmee is de basis gelegd voor de aanstelling van een centrummanager die met passie haar werk doet. Op dit geslaagde project is hij extra trots, omdat de oprichting van centrummanagement in Valkenswaard een aantal keren mislukt was.

 

Best, Deurne, Vught

In Best, Deurne en Vught was Rudy Snel betrokken bij de realisatie van een breed gedragen ondernemersfonds. Ook slaagde hij erin om gemeentes, ondernemers en vastgoedeigenaren te laten samenwerken in de vorm van centrummanagement.